+31 (0)654 753 918

Aqua  IJzer- en mangaansensor

Contact

In de veterinaire en agrarische sector halen filterinstalliaties ijzer en mangaan uit het grondwater. De Aqua IJzer- en mangaansensor waarborgt de kwaliteit van dit gezuiverd grondwater. Gebrekkige waterkwaliteit blijft namelijk vaak lang onopgemerkt omdat de filterinstallaties vervuilen en alleen op vaste momenten, bijvoorbeeld eens per jaar, onderhoud krijgen. Een te hoog ijzer- en mangaangehalte in het gezuiverde water is niet goed voor het vee en leidt tot scaling en biofouling in de leidingen en die een bron van ziektekiemen vormen.

De Aqua IJzer- en mangaansensor maakt het mogelijk om de kwaliteit van het gezuiverde water inline en op een robuuste manier te meten. Nog voordat het ijzer- en/of mangaangehalte in het gezuiverde grondwater te hoog wordt of biofouling en scaling in het leidingwerk optreedt, geeft de sensor per e-mail, SMS of lokaal alarm aan dat onderhoud noodzakelijk is en/of dat de installatie moet worden gespoeld. Het spoelen van de installatie kan met de relaisschakeling in de sensor worden geautomatiseerd.

De werking van de Aqua IJzer- en mangaansensor is bewezen in samenwerking met de Hogeschool NHL.

De Aqua IJzer- en mangaansensor is als losse meetunit verkrijgbaar. De kosten hiervoor bedragen 1500 euro (ex BTW incl. verzendkosten binnen Nederland). Dit is inclusief een jaar-abonnement op de dedicated sensorwebsite waarop de klant kan inloggen om de sensor(s) op afstand te configureren, de metingen realtime uit te lezen of te downloaden.
Tevens kan de klant via de website alarminstellingen voor de sensor(s) configureren en, indien gewenst, alarmmeldingen per e-mail (standaard) of per SMS (optioneel) ontvangen.  Na een jaar kan het abonnement worden verlengd voor 179 euro ex BTW per jaar. De Aqua IJzer- en mangaansensor kan gekoppeld worden aan uw spoelmachine of spoelcomputer. Bent u geinteresseerd in deze sensor, neem dan contact op voor een maatwerkofferte en een prijsopgave.

Aqua sensors heeft octrooi-aanvragen ingediend om de ijzer- en mangaansensortechnologie te beschermen.

Specificaties van de sensor