+31 (0)654 753 918

Diensten

Aqua Sensors denkt graag op projectbasis met u mee om de sensors zo in te zetten en aan te passen dat uw (waterzuiverings)proces verbetert. Onze sensors zijn standaard uitgerust met een modern open source systeem voor het meten op afstand (telemetrie) en het aansturen van apparatuur, zoals doseerpompen en spoelmachines. Hiermee ligt automatisering en optimalisering van uw proces binnen handbereik.

We kunnen onze Aqua sensors snel op uw toepassing afstemmen, ook als deze nieuw voor ons is! De sensors zijn zo ontworpen dat ze door u, eventueel in samenwerking met ons, zodanig kunnen worden ingesteld dat ze metingen verrichten die zijn afgestemd op de kwaliteit van uw water(matrix).

De Aqua spectrofotometrische sensors geven een relatieve maat voor de waterkwaliteit rekening houdend met de lokale samenstelling van het water. We kiezen hiervoor omdat de dagelijkse waterzuiveringspraktijk ons inziens meer heeft aan sensors die in het veld opereren en onder lokale omstandigheden inline metingen verrichten die niet absoluut zijn, maar een relatieve maat voor de waterkwaliteit. Om een voorbeeld te noemen: een laboratoriumanalyse voor ijzer in gezuiverd grondwater geeft weliswaar exact aan hoeveel mg/l ijzer er in het water zit, maar de analyse is duur en traag en heeft in de praktijk een beperkte betekenis. De aanwezigheid van andere stoffen in de watermatrix, zoals humuszuren, bepaalt bijvoorbeeld bij welke ijzerconcentratie een oplossing oververzadigd is en tot de vorming van scaling, biofouling en dus problemen kan leiden. De Aqua  IJzer- en mangaansensor houdt rekening met deze effecten. 

Gebruikers van de Aqua spectofotometrische sensors kunnen zelf een drempelwaarde voor alarmering instellen aan de hand van een nulmeting met hun eigen "praktijkwater" en zo dus rekening houden met de lokale omstandigheden en watermatrix. Indien uw toepassing om een absolute meting vraagt is het vaak mogelijk om vanuit de praktijksituatie zelf, of in samenwerking met ons, een ijklijn op te stellen.

Onze uitdaging en ambitie is om waterzuiveringsprocessen te verbeteren en we zijn u graag van dienst!